قوانین و مقررات

نرم افزار حسابداری پارسیان نگارش جامع

امکانات
کلیه امکانات نگارش پیشرفته
تعریف پورسانت برای هر کالا
تعریف وزن کالا و محاسبه جمع وزن کالاهای فاکتور
تعریف جدول پلکانی پورسانت برای هر کالا
گزارش های متنوع برای ویزیتورها (کاردکس ویزیتور،‌عملکرد ویزیتور، مانده حساب مشتریان ویزیتور و فروش ویزیتور)
ثبت مشحصات راننده، شماره ماشین حمل کننده کالا در فاکتور فروش و گزارش کاردکس راننده
امکان ثبت هزینه حمل در فاکتور فروش و بستانکار کردن راننده
گزارش کسری موجودی کالای مصرفی برای تولید یک کالای جدید
سامانه تبادل فاکتورها( offline)‌
قابلیت تبدیل یک کالا به کالاهای دیگر(‌تجزیه)

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محصولات مرتبط

امکانات
کلیه امکانات نگارش پیشرفته
تعریف پورسانت برای هر کالا
تعریف وزن کالا و محاسبه جمع وزن کالاهای فاکتور
تعریف جدول پلکانی پورسانت برای هر کالا
گزارش های متنوع برای ویزیتورها (کاردکس ویزیتور،‌عملکرد ویزیتور، مانده حساب مشتریان ویزیتور و فروش ویزیتور)
ثبت مشحصات راننده، شماره ماشین حمل کننده کالا در فاکتور فروش و گزارش کاردکس راننده
امکان ثبت هزینه حمل در فاکتور فروش و بستانکار کردن راننده
گزارش کسری موجودی کالای مصرفی برای تولید یک کالای جدید
سامانه تبادل فاکتورها( offline)‌
قابلیت تبدیل یک کالا به کالاهای دیگر(‌تجزیه)

تماس: خیابان هشت‌بهشت غربی، حد فاصل خیابان ملک و نشاط، کوچه شماره 10، پلاک 12 03132730084 09132673465

No reviews yet.