قوانین و مقررات

نرم افزار حسابداری پارسیان نگارش پیشرفته

۱- کلیه امکانات نگارش ویژه
۲- شبکه کردن مدیریت مالی پارسیان به تعداد نامحدود workstation
۳- ثبت اسناد حسابداری و فاکتورها بصورت همزمان توسط کاربران مختلف
۴- حقوق و دستمزد(تعریف پرسنل،احکام کارگزینی، جدول مالیاتی،فرمول محاسباتی؛صدور سند حقوق، فیش حقوقی و ...)
۵- مرکز هزینه پروژه های مختلف (هزینه تمام شده مجزای هر پروژه مانند کارگر مصالح وغیره در هر پروژه)

۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
محصولات مرتبط

۱- کلیه امکانات نگارش ویژه
۲- شبکه کردن مدیریت مالی پارسیان به تعداد نامحدود workstation
۳- ثبت اسناد حسابداری و فاکتورها بصورت همزمان توسط کاربران مختلف
۴- حقوق و دستمزد(تعریف پرسنل،احکام کارگزینی، جدول مالیاتی،فرمول محاسباتی؛صدور سند حقوق، فیش حقوقی و ...)
۵- مرکز هزینه پروژه های مختلف (هزینه تمام شده مجزای هر پروژه مانند کارگر مصالح وغیره در هر پروژه)

تماس: خیابان هشت‌بهشت غربی، حد فاصل خیابان ملک و نشاط، کوچه شماره 10، پلاک 12 03132730084 09132673465

No reviews yet.