قوانین و مقررات

نرم افزار حسابداری پارسیان نگارش ویژه

امکانات :
۱- کلیه امکانات نگارش ساده
۲- تهیه گزارش فاکتورهای بدهکار و بستانکار
۳- نمایش سود اشخاص
۴- تعیین تاریخ سررسید برای فاکتور های فروش بدهکار جهت هشدار هنگام سررسید تاریخ فاکتورها
۵- تعریف انبارهای متعدد به تعداد نا محدود
۶- سامانه ارتباط با مشتری(CRM)
۷- ثبت اقساط برای فاکتورهای فروش و وصول قسط ها
۸- ثبت عوامل افزاینده و کاهنده برای فاکتور ها (کسورات و اضافات فاکتور) هنگام ثبت فاکتورها
۹- تغییر سرفصل های حسابداری از پیش تعیین شده ، به سرفصل های مورد نظر
۱۰- تعریف فرمول تولید برای کالاهای تولیدی (قیمت تمام شده کالا)
۱۱- ثبت فاکتور تولید برای کالاهای تولیدی
۱۲- چاپ فرمول تولید
۱۳- ثبت خودکار فاکتور مصرف مواد اولیه برای کالاهای تولید شده توسط فاکتور تولید
۱۴- طراحی گزارش های مختلف مورد نیاز کاربران
۱۵- تعریف ، طراحی و تنظیم چاپ انواع فاکتور به اختیار کاربر
۱۶- ثبت سریال برای کالاهای خریداری شده و فروش کالا همراه با سریال
۱۷- گزارش سریال های موجود یک کالا ، کاردکس ورود و خروج سریال و ...
۱۸- راس گیری از چکها طراحی و چاپ بر روی انواع چک* تعریف کاربران سیستم به تعداد نامحدود.

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
محصولات مرتبط

امکانات :
۱- کلیه امکانات نگارش ساده
۲- تهیه گزارش فاکتورهای بدهکار و بستانکار
۳- نمایش سود اشخاص
۴- تعیین تاریخ سررسید برای فاکتور های فروش بدهکار جهت هشدار هنگام سررسید تاریخ فاکتورها
۵- تعریف انبارهای متعدد به تعداد نا محدود
۶- سامانه ارتباط با مشتری(CRM)
۷- ثبت اقساط برای فاکتورهای فروش و وصول قسط ها
۸- ثبت عوامل افزاینده و کاهنده برای فاکتور ها (کسورات و اضافات فاکتور) هنگام ثبت فاکتورها
۹- تغییر سرفصل های حسابداری از پیش تعیین شده ، به سرفصل های مورد نظر
۱۰- تعریف فرمول تولید برای کالاهای تولیدی (قیمت تمام شده کالا)
۱۱- ثبت فاکتور تولید برای کالاهای تولیدی
۱۲- چاپ فرمول تولید
۱۳- ثبت خودکار فاکتور مصرف مواد اولیه برای کالاهای تولید شده توسط فاکتور تولید
۱۴- طراحی گزارش های مختلف مورد نیاز کاربران
۱۵- تعریف ، طراحی و تنظیم چاپ انواع فاکتور به اختیار کاربر
۱۶- ثبت سریال برای کالاهای خریداری شده و فروش کالا همراه با سریال
۱۷- گزارش سریال های موجود یک کالا ، کاردکس ورود و خروج سریال و ...
۱۸- راس گیری از چکها طراحی و چاپ بر روی انواع چک* تعریف کاربران سیستم به تعداد نامحدود.

تماس: خیابان هشت‌بهشت غربی، حد فاصل خیابان ملک و نشاط، کوچه شماره 10، پلاک 12 03132730084 09132673465

No reviews yet.